казенник

 • 81gun breech — drūtgalys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo (minosvaidžio) vamzdžio užpakalinė dalis, kurioje yra pabūklo spyna. Šūvio metu drūtgalys pro spyną priima parako dujų spūdį. Drūtgalyje vamzdis sujungiamas su atošliaužos įtaisu (minosvaidžių …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 82казенная часть ствола — drūtgalys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo (minosvaidžio) vamzdžio užpakalinė dalis, kurioje yra pabūklo spyna. Šūvio metu drūtgalys pro spyną priima parako dujų spūdį. Drūtgalyje vamzdis sujungiamas su atošliaužos įtaisu (minosvaidžių …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 83minosvaidžio uoksas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vamzdžio drūtgalys vamzdžiui su atramine plokšte sujungti, šaudymo įtaisui patalpinti, sandariai vamzdžiui šūvio metu iš drūtgalio pusės uždaryti (obtiuruoti). Minosvaidžio uoksas susideda iš korpuso ir jame… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 84mortar base cap — minosvaidžio uoksas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vamzdžio drūtgalys vamzdžiui su atramine plokšte sujungti, šaudymo įtaisui patalpinti, sandariai vamzdžiui šūvio metu iš drūtgalio pusės uždaryti (obtiuruoti). Minosvaidžio uoksas susideda… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 85Патрон — ПАТРОНЪ, соединеніе въ одно цѣлое снаряда или пули, порох. заряда и капсюля; служитъ для стрѣльбы изъ ружей, револьверовъ и арт. орудій. Первонач но П. употреблялись только для стрѣльбы изъ ружей и примѣнялись для заряжанія кремнев. оружія уже въ …

  Военная энциклопедия